Kulturminner

Kulturminne og kulturmiljø er en viktig del av planarbeidet. Vi har bred kulturminnefaglig erfaring med spesialkompetanse innen arkeologi, historie og kunsthistorie. Vi dokumenterer bygg og strukturer for å danne et bilde av historien i planområdet. Slik finner vi ut hvordan kulturhistorien best kan videreføres sett i sammenheng med ny utvikling av området. Denne analysen danner et godt beslutningsgrunnlag for videre planarbeid.

Kulturminner skal alltid dokumenteres og omtales i planarbeidet, men noen ganger stilles det krav om mer omfattende utredninger som historisk analyse eller konsekvensutredning. Vi har kompetansen og erfaringen, og kan gi råd om hva din plan trenger av kulturminnedokumentasjon.

Vi tilbyr:

  • Kulturminnedokumentasjon
  • Konsekvensutredning med tema kulturminne og kulturmiljø
  • Historiske analyser

Aktuelle prosjekter

Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger