Handelsanalyse

Vi utfører handelsanalyser i tilknytning til arealplanlegging eller mulighetsstudier. Analysene tar utgangspunkt i SSB sine forbruks- og omsetningstall i og rundt det definerte analyseområdet. Videre blir tallmateriellet sett i sammenheng med faktorer som handelstrender, samordnet areal- og transportplanlegging, handelsomlandets demografiske trekk og forventet utvikling.

Ved å kombinere kvantitativ og kvalitativ metode på denne måten, blir handelsanalysen et godt styringsverktøy i videre planlegging.


Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger