Utredning

Opus utarbeider analyser og utredning og gir råd innen en rekke fagområder som har tilknytning til våre kjerneoppgaver; arealplanlegging, eiendomsutvikling og arkitektur.

Opus sine ansatte har spesialkompetanse innen arealplanlegging, arkitektur, eiendomsutvikling, natur og miljø, kultur og samfunn. Opus leverer alt fra store og omfattende konsekvensutredninger til kortere notater.

Opus tilbyr rådgivning i forbindelse med eiendomsinvesteringer og strategisk planlegging av hvordan eiendommen kan utvikles og utnyttes.

Bak de råd Opus gir, ligger det tverrfaglig tyngde, god kjennskap til regelverk og administrative føringer og en forståelse av hvordan politiske prosesser gjennomføres og påvirker. Opus følger nøye med på offentlige og private planprosesser i Bergensregionen med betydning for arealutvikling, infrastruktur og eiendomsutvikling. Vi har nærkontakt med det omfattende nett av næringsorganisasjoner som påvirker denne utviklingen. Vi møter politikerne og følger med på de beslutninger som tas.

Opus blir sett og hørt, og vi har gjennomslagskraft som følge av vår kompetanse og den tillit vi nyter, ikke bare hos våre kontakter men også fra vårt omfattende nettverk innenfor organisasjonslivet, administrasjon og politikk. Vi jobber hardt for å innfri og beholde denne tilliten.

Som eksempler på utredninger og rådgivning Opus Bergen har bistått med de siste to årene kan nevnes:

Utredning og rådgivning om lokalisering av Helsehus i Knarvik, utredning om ny Byarena og mulig fremtidig lokalisering av Brann stadion og rådgivning om utvikling av NRKs eiendommer i Stavanger og på Marienlyst. Vi gir også råd i spørsmål av mer omseggripende art. Det kan dreie seg om hvordan de lokale myndigheter skal forholde seg til flystøyproblematikken, hvordan man best kan oppnå en størst mulig boligbygging sentralt i Bergen, hvordan man kan utvikle bynære småbyer rundt Bergen og sist; hva må til for å arrangere vinter-OL på Vestlandet?


Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger