Breeam communities

Breeam Communities er et nøytralt sertifiseringssystem for grønn områdeutvikling med mål om å gjøre reguleringsplaner mer miljøvennlige og bærekraftige. Dette omfatter bl.a. transport, miljø og økologi, forurensning, stedsutvikling, lokaldemokrati, medvirkning, økonomi og næringsliv. Vi tilbyr rådgivning og planlegging i tråd med tankene bak Breeam Communities.

Breeam Communities er ikke etablert som standard ved planlegging ennå, men flere offentlige organer har de senere årene stilt krav om at områdeplanlegging i offentlig regi skal skje i tråd med de prinsipper som Breeam Communities bygger på. Ved å bruke dette verktøyet og denne sertifiseringsordningen ved planlegging vil en kunne dokumentere planers miljøkvaliteter.

 


Aktuelle prosjekter

Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger