Rådgivning

Opus tilbyr rådgivning i forbindelse med eiendomsinvesteringer og strategisk planlegging av hvordan eiendommen kan utvikles og utnyttes.

Bak de råd Opus gir fra seg, ligger det tverrfaglig tyngde og god kjennskap til regelverk og politiske føringer. Opus følger nøye med på offentlige og private planprosesser i Bergens regionen, både med hensyn til eiendomsmarkedet og planer for fremtidig utvikling av infrastruktur. Vi er også opptatt av hvordan makthavende politikere stiller seg til disse planene.

Opus blir sett og hørt, og vi vinner gjennomslagskraft som følge av godt rykte og tillit fra vårt omfattende nettverk. Vi jobber hardt for å innfri og beholde denne tilliten.

Som eksempler på utredninger og rådgivning Opus Bergen har bistått med den siste tiden kan nevnes:

Rådgivning om lokalisering av Helsehus i Knarvik, ny Byarena og mulig fremtidig lokalisering av Brann stadion. Vi gir også råd i spørsmål av mer omseggripende art. Det kan dreie seg om hvordan de lokale myndigheter skal forholde seg til flystøyproblematikken, hvordan man best kan oppnå en størst mulig boligbygging sentralt i Bergen, eller hvordan man kan utvikle bynære småbyer rundt Bergen.


Kontaktperson
Nancy Jøssang
Daglig leder | Sivilarkitekt
98 02 40 36
nancy.jossang@opus.no

Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger