Prosjektutvikling

Vårt viktigste mål er å lage gjennomførbare, fremtidsrettede planer som skaper levedyktige bo- og arbeidsmiljø og sikrer utbygger god avkastning. Vi kvir oss ikke for å påta oss prosjekter som krever evne til nyskaping og kreativitet, men vi gjennomfører like gjerne mer tradisjonelle prosjekt der trygghet og soliditet er de viktigste bærebjelkene.


Kontaktperson
Nancy Jøssang
Daglig leder | Sivilarkitekt
98 02 40 36
nancy.jossang@opus.no

Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger