Mulighetsstudie

Hva er det mulig å utvikle på en gitt eiendom? Hvordan lage en god plan som skaper bomiljøer man ønsker å bo i, næringsområder som bedrifter vil etablere seg i eller fritidseiendommer som frister hyttefolket? En ærlig og realistisk mulighetsstudie kan være avgjørende for en god plan, både med hensyn til kvalitet og gjennomførbarhet.

Mulighetsstudiet innebærer en kartlegging av muligheter og utfordringer i det foreliggende prosjektet. Et tverrfaglig team av planleggere og arkitekter involveres med innspill fra kolleger med spesialkunnskap innen biologi, kulturminner. Deres teft og faglige tyngde garanterer for et godt resultat. 


Kontaktperson
Nancy Jøssang
Daglig leder | Sivilarkitekt
98 02 40 36
nancy.jossang@opus.no

Aktuelle prosjekter

Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger