Juridisk Rådgivning

Opus tilbyr juridisk bistand til bedrifter og næringsdrivende, kommuner og andre offentlige instanser, samt til privatpersoner innenfor rettsområdene arealplanlegging, byggesaksbehandling, eiendomsinvesteringer og annen strategisk rådgivning knyttet til hvordan eiendommer kan utvikles og utnyttes.

Vi vektlegger dialog og samarbeid, der vi primært ønsker å være brobyggere mellom private aktører og offentlige myndigheter.

Vår målsetning er at våre tjenester skal inneha en høy kvalitet og være et reelt og konkurransedyktig alternativ til vanlige advokatkontorers tjenester, der vårt fortrinn ligger i at våre tjenester vil være effektiv skreddersøm for nye og eksisterende kunder innenfor stammen av vårt fagområde.

 Blant våre tjenester inngår:

  • rådgivning og kommunikasjon ved forebygging og håndtering av konflikter
  • utarbeidelse av nabomerknader eller tilsvar til nabomerknader
  • høringsuttalelser
  • bistand i klagesaker
  • megling og partsrepresentasjon ved konflikter knyttet til bygge- og reguleringssaker
  • utbyggingsavtaler

Opus sine jurister har solide kunnskaper om plan- og bygningsloven gjennom sin årelange og allsidige erfaring fra både plan og byggesaksfeltet på ulike nivåer i den kommunale forvaltningen, samt fra privat sektor. Vi innehar en grundig forståelse av både de administrative og politiske beslutningsprosessene, fra ide til søknadsfasen av et byggeprosjekt, der vår hovedstyrke ligger i det tette samarbeidet med såvel våre kunder og samarbeidspartnere, som kolleger i et tverrfaglig og spesialisert fagmiljø.


Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger