Arkitekter

Alle byggesaker og arkitektfaglige oppdrag utføres av våre dyktige arkitekter.

Våre arkitekter påtar seg oppdrag med stor spennvidde. De tegner næringsbygg, hoteller, private boliger, eller påtar seg små og store ombyggings- eller rehabiliteringsprosjekter til private hjem. Arkitektene er også involverte i tidligfase i utvikling av reguleringsplaner. Denne bredden i oppdrag er viktige for også å kunne bidra i utviklingen av små og store reguleringsplaner.

Arkitektene samarbeider tett med arealplanleggerne i Opus Bergen, og de følger prosjektet sitt fra reguleringsplanens konseptfase helt til nøkkelferdige bygg.


Kontaktperson
Nancy Jøssang
Daglig leder | Sivilarkitekt
98 02 40 36
nancy.jossang@opus.no

Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger