Arealplanlegging

Opus Bergen har utarbeidet arealplaner på alle plannivåer:

Veileder; Vi har utarbeidet gjeldende veileder til reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven (T-1490), på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Kommune(del)planer på oppdrag fra, og i samarbeid med ulike kommuner som Voss, Os, Fjell.

Områdeplaner; offentlig reguleringsplaner som i utgangspunktet utarbeides av kommunen selv, men som også kan utarbeides av plankonsulent i samarbeid med kommunen og eventuelt utviklere. Vi har for tiden under arbeid planer blant annet i Bergen, Meland, Voss og Hol kommuner.

Detaljplaner; vi utarbeider årlig en rekke detaljplaner i Bergen kommune, i Hordaland, Sogn og Fjordane, men og andre fylker som Troms, Buskerud og Oppland.

Detaljplanene spenner bredt og vi utarbeider planer for:

 • Boligområder
 • Barnehager
 • Næringsområder
 • Handelsområder
 • Sentrumsområder
 • Småbyer
 • Småbåthavner
 • Havneområder
 • Industriområder
 • Hytteområder
 • Skianlegg
 • Reiselivsområder
 • Veganlegg

Kontaktperson
Nancy Jøssang
Daglig leder | Sivilarkitekt
98 02 40 36
nancy.jossang@opus.no

Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger