Vestlia, Geilo

Opus er med i planleggingen av en storstilt utbygging på Vestlia i Geilo. Det skal bygges 900 nye fritidsboliger i Vestlia i tillegg til nye alpinbakker og heiser, samt noe næring.

Oppdragsgiver er grunneiere innenfor planområdet. Områdeplanen er en offentlig plan og Hol kommune er forslagsstiller. I fobindelse med planen ble det blant annet arrangert folkemøte og kontordager på Vestlia Resort 5. og 6 september 2014. Det er utarbeidet fem konsekvensutredninger som ble oversendt Hol kommune i desember 2014.

 Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger