Veileder Reguleringsplaner

Opus Bergen har utarbeidet ‘Veileder for utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven’ (T-1490). Veilederen ble publisert i februar 2011 og gir en oversikt over de krav og rammer som gjelder for utarbeidelse av reguleringsplanforslag.

Trykk her for å se hele veilederen.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger