Sund omsorgsboliger

På Skogsskiftet i Sund kommune planlegger Opus for 20 omsorgsboliger med tilhørende fellesfunksjoner. Oppdraget er gitt av Sund Eigedomsutvikling KF, på vegne av Sund kommune.

Omsorgsboligene er på ca 1900 m2, i tillegg til tekniske anlegg. Planlagt byggestart er høsten 2016. 

Prosjektet er utført av arkitektselskapet Opus 2, datterselskapet til Opus. Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger