Skur 8

I hjertet av middelalderbyen Bergen står det som kalles Skur 8, et havneskur oppført på Dreggekaien i 1946. Skuret er planlagt revet og skal erstattes av et restaurantbygg i et moderne arkitektonisk uttrykk. Bygget skal også inneholde et info- og servicesenter rettet mot småbåtbrukerne, samt en mindre informasjonskiosk rettet mot cruisepassasjerene.  

Den arkitektoniske utformingen skal ta hensyn til det kulturhistoriske miljøet planområdet er en del av. Det planlagte bygget henter inspirasjon fra den rike sjøfartshistorien og tørrfiskhandelen som har vært sentral for områdets utvikling og karakter.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger