Elsesro

I sjøkanten ved Elsesro i Sandviken skal det bygges fem boligblokkker med tilsammen 80 leiligheter.

Eiendommen, Sandviksveien 160, består i dag hovedsaklig av nedslitte bygningsmasser.

Planforslaget er utarbeidet av Opus Bergen på vegne av Elsesro Brygge AS ved Profier AS og Hui-gruppen.

Planforslaget legger opp til en moderne bebyggelse som er tilpasset kulturmiljøet i området og som speiler områdets industrihistorie. Den planlagte bebyggelsen er brutt opp i enheter som i stor grad bevarer eksisterende siktlinjer mot sjøen og etablerer nye. Plangrepet gir også nye muligheter for tilgang til sjø i området sammenlignet med dagens situasjon. Både høyder, takform, plassering av bygg og grunnflate skaleres ig brytes bevisst ned for å fungere sammen med kulturmiljøet.

En utbygging av Elsero Brygge er et ledd i en større transformasjon av Sandviken langs sjøfronten, se blant annet prosjektene på Lerøy-tomten og Lehmkuhlboden.

Les mer om prosjektet i BT.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger