Sandviksboder

Opus Bergen er plankonsulent for bygging av opp mot 100 leiligheter på den tidligere Lærøy-tomten i Sandviken. 

Den gjeldende planen for eiendommen ble vedtatt i 2011. Den la til rette for bygging av Lerøy Seafood Group sitt nye hovedkontor - et næringsbygg på inntil 6.etasjer. I 2015 kjøpte Profier eiendommen av Lerøy for å kunne transformere eiendommen fra næring til rent boligformål. Det legges opp til bygging av boligblokker med opp mot 100 boenheter med tilhørende infrastruktur. Adkomst og trafikk vil være en vesentlig del av planleggingen.

Både tomteutnyttelse og byggehøyder skal reduseres sammenlignet med gjeldende plan.

 Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger