Quality Hotel Edvard Grieg

Quality Hotel Edvard Grieg har utvidet og mer enn doblet romkapasiteten fra 153 til 373 rom. I tillegg er det bygget en ny konferansesal på 1000 m2. Utvidelsen gjør at hotellet nå er det største hotellet på Vestlandet.

Opus Bergen utarbeidet reguleringsplanen for nye Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli. Hotellet er bygget og eiet av EDB Property, mens hotellkjeden Choice driver hotellet.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger