Prosjekt kystby

Opus er med som utførende plankonsulent for en omfattende områdeplan lokalisert sentralt i det som blir den nye kystbyen på Sotra.

Kommunedelplanen for Bildøy ble vedtatt i 2013. Opus holder nå på med en områdeplan for de områdene Liegruppen har avtale på (Områdeplan SE1). Det legges opp til ca. 3000 boliger og 100 000 m2 næring. Området der Sartor Senter ligger i dag vil utgjøre kjernen i den nye kystbyen. I tillegg til den formelle reguleringsprosessen jobber Opus med å se planløsninger og å finne løsninger som er gode og gjennomførbare.

Opus har gått i forkant og innledet en konstruktiv dialog og samarbeid med Hordaland Fylkeskommune vedrørende strategi for håndtering av steinalderfunnene i området. Før arbeidet med områdeplan ble igangsatt, ble der gjennomført en 5 dagers workshop
med lokale, Fjell kommune, utbyggere og arkitekter for å sikre at man startet arbeidet
på best mulig måte. Områdeplan for Bildøy var oppe i Regionalt planforum 25.november 2014.

Les mer om kommunedelplanen her: http://www.opus.no/prosjekter/bildoyna/

 

Oppdatert 10.juli 2015Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger