Os sjøfront

Os sjøfront, Mobergsneset, er en detaljreguleringsplan i Os kommune. Planen ble vedtatt i desember 2008.

I 2006 tok Per Grieg sr. kontakt med Os kommune, og presenterte tankene om å bygge et kunstmuseum i kommunen. Selve bygget skulle være spektakulært, helst ligge ved fjorden, og representere noe nytt i forhold til tradisjonelle kunstmuseum. Reguleringsplanen er utarbeidet av Opus Bergen AS i samarbeid med Link Signatur AS, Grieg Arkitekter AS og Smedsvik landskapsarkitekter AS på oppdrag fra Os Sjøfront AS. Os Sjøfront er et prosjektselskap, eid av m.a. Storbergen Boligbyggelag og Profier AS.

Planområdet er lokalisert på Mobergsneset like sør for Os sentrum, og omfatter både land- og sjøareal.

Kulturhuset Oseana ble valgt som Årets Bygg 2011

De to første boligblokkene ble overlevert i august i 2012, de to neste i mars/april i 2013. I sjøen fremfor blokkene er det molo med småbåthavn med utsikt over Bjørnefjorden, Tysnes, Fusa og Folgefonna.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger