Minde Allmenning

Området ligger på Mindemyren og grenser mot Wergeland. Planområdet er på ca. 79 daa, legger opp til et bygningsareal på 550 000 m2 BRA og 22.000 nye arbeidsplasser. Selve omreguleringsplanen for Mindemyren ble vedtatt av bystyret i Bergen i april 2014. 

 - Dette er en av de største planene noensinne for Bergen. Det som skjer er at Mindemyren blir til Mindebyen. Områdets karakter vil bli fullstendig endret, og vi vil gå fra plasskrevende industri og butikker til tettere bybebyggelse og kontorbygg, sa tidligere byråd for byutvikling, Filip Rygg (KrF), til Bergens Tidende 22.august 2012 i forbindelde med at planen ble lagt ut på høring.

 Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger