Lehmkuhlboden

Opus Bergen er plankonsulent i arbeidet med reguleringsplan for en utbygging av ca. 50.000 m2 BRA kombinert bolig- og næringsformål på kai- og sjøområdet til Saltimport AS i Sandviken. 

Planprogrammet ble vedtatt høsten 2015. Tiltaket er av en slik størrelse at det utløser krav om konsekvensutredning.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger