Laksevåg verftsområde - Marin Eiendomsutvikling

I dette verftsområdet på Laksevåg har det vært skipsbygging siden 1805. Bergen  vokser, og sentrum er nå i ferd med å innhente dette gamle verftsområdet.

  • Området er i dag regulert til I/K/L, og ønskes transformert til sentrumsformål med et næringsareal på 40 daa og et boligareal på 60 daa.
  • Planforslaget innebærer opparbeidelse av en kunstig øy på 60 daa, hvorpå det tenkes etablert 1500 nye boenheter.
  • Hovedtilkomst er tenkt opparbeidet fra Kringsjåveien.

For å nå målet om å bli et signalprosjekt innen miljø og byutvikling ble det blant annet invitert til en konspetkonkurranse, med mål om å lage en visjon for "Verftsområdet". Vinneren ble Nordic Office of Architecture (se bilde).

Asbjørn Algrøy, adm.dir i Marin Eiendomsutvikling, skrev følgende i et innlegg fra 2014:

"Verftsområdet kan forvandles til en bydel med parker og strandpromenade for hele byen, boliger i ulike størrelser, forretninger og kontor, kultur- og fritidsaktiviteter, skole og barnehager og seks minutter til Torget med ny ferge."

Les mer om prosjektet på Marin Eiendomsutvikling sine hjemmesider.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger