Lakseoppdrett på Losna

Losna Seafood As ønsker å produsere laks i et kunstig basseng lokalisert inni fjellet på Losna. 

I reguleringsplanen som Opus Bergen har ansvar for er det to alternativer som skal utredes. I begge alternativene skal oppdrettsanlegg på land utredes, men i alternativ to skal man også se på muligheten for etablering av basseng i fjelltunnel. Last ned planprogrammet nederst i saken.

Et slikt kunstig basseng i fjell vil få voldsomme dimensjoner; 410 meter langt, 65 meter bredt og 35 meter dypt. Bassenget vil romme 26 spesialtilpassede, tette merder som gjør at rømming fra anlegg til sjø blir umulig. Sjøvann vil bli pumpet opp i bassenget fra 75 meters dyp og deretter blir det renset ved hjelp av filter. Alt vannet i merdene blir renset før det slippes ut igjen i sjøen.

Les mer om de ambisiøse planene på iLaks. Saken er også omtalt på Sysla.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger