Kolbeingården

På oppdrag fra Bo Bra AS har Opus Bergen AS i samarbeid med M3 arkitekter utarbeidet reguleringsplan for Åsegardane, Kolbeingarden, gnr 50 bnr 5, Ålesund kommune.

Planområdet ligger i Åse, nord for Borgundvegen E 136. Det er et ønske å etablere boligområder, med tilhørende infrastruktur. Det er tilrettlagt for tre delområder med til sammen 4 leilighetskompleks av varierende størrelse.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger