Hjalmar Brantings vei

Planforslagets hovedformål er kombinert bygg og anlegg med bolig, forretning, kontor og tjenesteyting. Eksisterende næringsbygg skal rives. All bilparkering, sykkelparkering og areal til sportsboder for boliger er planlagt plassert i parkeringskjeller under byggene. 

Bebyggelsen er foreslått bygget i tre blokker plassert i en karréstruktur, med felles uteoppholdsareal i midten.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i Bergen september 2016.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger