Bergen Business Park

Dette er en av de største næringsplanene i Bergensregionen. Her skal Bergen Lufthavnutvikling AS  på opprag for Flesland Property AS bygge hotell og kontorarbeidsplasser. Planforslaget åpner for ca. 210.000 m2 BRA. Første byggetrinn, et hotell og flere kontorbygg vegg i vegg med den nye terminalbygningen på Flesland, skal stå ferdig ved årsskiftet 2016/17. Vi har fulgt prosjektet fra de første spede hotellplanene til dagens svært omfattende plan for næringspark, og gitt råd om alt fra eiendomsinvesteringer til å arrangere parallelle oppdrag for utvikling av masterplanen for næringsområdet. Vi var også konsulent for reguleringsplan med konsekvensutredning.

Det arbeides for å oppnå sertifisering etter Breeam Communities standard for Bergen Business Park.

 Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger