Flesland næringspark

Flesland næringspark er en av de største næringsplanene i Bergensregionen. Her skal Bergen Lufthavnutvikling AS på oppdrag for Flesland Property AS bygge hotell og kontorarbeidsplasser. Planforslaget åpner for ca. 210.000 m2 BRA. Første byggetrinn, et hotell og flere kontorbygg vegg i vegg med den nye terminalbygningen på Flesland, skal stå ferdig ved årsskiftet 2016/17. Opus har fulgt prosjektet fra de første spede hotellplanene til dagens svært omfattende plan for næringspark. Opus har gitt råd om alt fra eiendomsinvesteringer til å arrangere parallelle oppdrag for utvikling av masterplanen for næringsområdet. Opus var også konsulent for reguleringsplan med konsekvensutredning.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger