Eventyrdalen barnehage

Eventyrdalen barnehage vil øke kapasiteten fra 2 til 4 avdelinger i et funksjonelt nybygg over tre etasjer. Utvidelsen innebærer rivning av eksisterende barnehagebygg og oppføring av nytt bygg på tomten.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger