Brann stadion

På oppdrag fra Sportsklubben Brann har Opus utarbeidet en mulighetsstudie for å finne ut om det er hensiktsmessig å finne en alternativ lokalisering av kamparena med tribuner for elitefotball. Mulighetsstudien ble finansiert av Sparebanken Vest, hovedsponsor for Sportsklubben.

Et absolutt krav fra Sportsklubben var at tomten skulle være kommunal. Dette førte til at 15 mulige tomter ble silt ut tidlig i studien mens fem alternativer ble utredet videre; Dokken, Store Lungegårdsvann, Grønneviksøren, Nymark - Brann Stadion og Slettebakken. Alle alternativene ble grundig vurdert opp mot seks kriterier, nemlig kollektivdekning, sentral lokalisering, størrelse og fleksibilitet, samarbeid med andre, byutvikling og tid. Til slutt var det to alternativer som skilte seg ut som de beste; ny kamparena på utfylling i Store Lungegårdsvann og videreutvikling av Brann Stadion på Nymark. 

Og anbefalingen? Dagens lokalisering på Nymark. 

Les mer om mulighetsstudien i nyhetssaken vår.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger