Bømoen

Opus Bergen har utarbeidet konsekvensutredning for kulturminner/kutlurmiljø i forbindelse med områderegulering av Bømoen, Voss kommune.

Bømoen AS overtok Bømoen fra Forsvarsbygg/Skifte Eiendom 1.juli 2013. Med sin nærhet til Voss sentrum og sentrale beliggenhet i kommunen og fylket representerer Bømoen et stort og sammensatt potensiale for utvikling både lokalt og regionalt. Det er i områdeplanen lagt opp til utbygging av både nærings- og boligområder. De fleste bygningene i den gamle militærleiren på Bømoen er fredet gjennom Riksantikvarens Landsverneplan. Konsekvensutredningen vurderer konsekvensen planlagt utvikling i området vi ha på de vernede bygningene og på andre kulturminner både innenfor planområdet og i influensområdet.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger