Bergen ByArena

Opus Bergen har utført mulighetsstudie for ByArena i Bergen sentrum. Rapporten ble presentert på møte arrangert av Bergen Næringsråd i går.

Visjonen: Mangfoldighet, byutvikling og vekst.

ByArena skal være en generator for byutvikling. Bergen har mål om 10 000 nye boliger i Bergen sentrum. Hele regionen er samlet om at et styrket Bergen sentrum styrker hele regionen. Fortetting rundt ByArena skaper unike muligheter for byutvikling i sentrum.

Kriterier for ByArena:

 1. Skal være påbegynt i 2020
 2. Sentrumsnært
 3. God kollektivforbindelse til alle bydeler
 4. Plass til 8000 sittende publikummere
 5. Hovedbruker: idrett - kamparena
 6. Prioriterte brukere: kultur, konferanser, messer, event
 7. Fleksibilitet i bygningsmassen
 8. Kunne bygge opp og ned
 9. Logistikk/tilkomst/utendørs areal
 10. Økonomi og aktuelle leietakere
 11. Estetikk og arkitektur
 12. Byutvikling


Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger