Flesland Næringsområde

Invitasjon til folkemøte om næringsplan for Flesland næringsområde.
Det inviteres med dette til folkemøte om denne planen.

Tid: Torsdag 21. november kl. 1800.
Sted: Liland ungdomshus, Lilandsvegen.

Reguleringsplanen er under arbeid. Planforslaget inneholder næringsarealer og hotell like ved Flesland flyplass.

Dette er en av de største næringsplanene i Bergensregionen. Her planlegger Bergen Lufthavnutvikling AS å bygge hotell og kontorarbeidsplasser. Planforslaget åpner for ca. 210.000 m2 BRA. Første byggetrinn, et hotell og flere kontorbygg vegg i vegg med den nye terminalbygningen på Flesland, skal stå ferdig årsskiftet 2016/17.

Her finner du en del filer med informasjon om planen.

Merknadsfrist er 3.desember 2013, merk at ALLE merknader skal sendes direkte til Bergen kommune, se:
www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-110008.

Her vil en kunne sende inn merknader via skjema på Bergen kommune sin internettside.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger