Flesland Gård

Ny, begrenset høring vedrørende utvidelse av område 3:

Naboer som er direkte berørt har fått varsel om utvidelse av område 3. Dokumenter som hører til utvidelsen ligger under og er følgende;

Vedleggene B2, D2, E17, E18, E19 og Q3.

Merknadsfrist er 9.november 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hva varselet gjelder:
Søknad om dispensasjon for massedeponering og tiltak i LNF-område, samt byggesøknad.

Dispensasjonssøknad datert 10.10.2018 ble sendt som rekommandert brev 10.10.2018 til de nærmeste naboene til de varslede områdene.

På denne siden ligger vedleggene det vises til i dispensasjonssøknaden samt byggesaken.

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P15080.

Ved spørsmål, ta kontakt med Heidi Rosendahl Lindebotten, heidi.lindebotten@opus.no

Frist for merknader er satt til


Har du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger