Ågotnes skule- og idrettsområde

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av mindre reguleringsendring for Ågotnes skule- og idrettsområde, Fjell kommune.

Forslagsstiller:
Forslagsstiller er Fjell kommune.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Formålet med planen
Bakgrunn for endringa er at det er behov for å bygge ut Ågotnes barnehage. Det er tegna ut eit tilbygg som skal byggast, og det er då behov for å endra rammene i gjeldande reguleringsplan gjennom ei mindre endring av planen.

Planendringa har to hovudføremål:

  1. Utvide føremål  OB slik at planlagt tilbygg til barnehage vert omfatta av føremålet.
  2. Utvide tilkomst veg frå ein til to køyrebanar, innanfor føremål OB.

Planendring:
Totalt areal for planområdet til endringa er 13 868 m2.

Planlagt tilbygg til barnehage har eit fotavtrykk på om lag 770 m2, medan fotavtrykk til barnehagen i dag er 413 m2. %- BYA vert derfor auka med 18 % BYA for å gje heimel til nytt tilbygg med tilhøyrande parkering og bodar.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:     

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen    

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Fjell kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.  

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger