Opus Bergen AS ble etablert 1. juli 1990 av ledere med lang erfaring fra privat og offentlig samfunnsplanlegging.

Helt siden starten har forretningsidéen til Opus Bergen vært å bidra til samordning og samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Fortsatt er dette viktig for oss, men virksomheten de seneste årene har dreiet seg mer mot utvikling av private prosjekter.

Vi har siden starten gått fra å være en liten bedrift med fire ansatte, til en mellomstor bedrift. I dag har vi også en egen arkitektavdeling. På denne måten får prosjekter helhetlig oppfølging og kvalitetssikring av de samme hodene fra råtomt til ferdig bygg.

Opus Bergen er opptatt av at alle prosjekter skal leve opp til de høyeste miljøstandarder, og har kurset personal etter Breeam Communities. Breeam Communities er et verktøy for grønn områdeutvikling, og omfatter bl.a. transport, miljø og økologi, forurensning, stedsutvikling, lokaldemokrati og medvirkning, økonomi og næringsliv. Med denne bakgrunn tilbyr vi rådgivning om miljøvennlig planlegging i tråd med tankene bak Breeam Communities.


Ledige stillinger

Alle stillinger