Tore Jensen (73) slutter i Opus Bergen

25 år etter at Opus Bergen AS ble etablert av Tore Jensen som en av gründerne, har han nå bestemt seg for å tre ut av selskapet og overlate den videre utviklingen av virksomheten til yngre krefter fra januar 2017.

Tore Jensen vil fortsatt ha kontor i fellesskap med Opus Bergen og vil utføre oppdrag fra eget selskap, men planlegger å trappe ned i tiden som kommer.  

Tore Jensens enestående erfaring gjennom 50 år som arealplanlegger, hans overlegne kompetanse og store arbeidskapasitet har vært avgjørende for utviklingen av Opus Bergen AS til det selskapet er i dag. Tore har i sine roller som daglig leder, senere styreleder og de seneste årene som spesialrådgiver vært seg bevisst betydningen av å overføre kunnskap, veilede og introdusere kolleger for de mange kundene som har personlige relasjoner til Tore. Det har skjedd med den vennligheten som har preget Tore i all hans gjøren og laden. Det gjør det også lettere for oss som jobber i Opus å føre arven videre.

Vi er svært takknemlige for Tores innsats. Hans faglige fotavtrykk kan ikke bare leses hos oss, men og i de nærmere 1000 planene han har vært med å utforme i de årene han har jobbet i Opus. Heldigvis blir han med oss videre, slik at vi fortsatt kan nyttiggjøre oss hans faglige og sosiale bidrag.Ledige stillinger

Alle stillinger