Til Oppdragsgivere og samarbeidspartnere

Til våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere,

Opus Bergen har i tråd med myndighetenes anbefalinger iverksatt hjemmekontor for våre ansatte.

Vi arbeider hardt for å opprettholde produksjon og ivareta våre forpliktelser overfor oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Ansatte er tilgjengelige på telefon og epost fra sine hjemmekontor. For å redusere risiko er alle våre møter digitale via eksempelvis Skype eller Teams.

Stengte skoler og barnehager vil kunne påvirke effektiviteten i hjemmekontor situasjonen, og dermed også fremdriften i leveransene våre.

På bakgrunn av situasjonen ser vi oss nødt til å varsle om mulig forsinkelser – Force Majeur.

Vi håper og tror at denne felles dugnaden vil være til hjelp i å redusere spredning, og at vi snart er tilbake til ordinær drift.Kontaktperson
Nancy Jøssang
Daglig leder | Sivilarkitekt
98 02 40 36
nancy.jossang@opus.no

Ledige stillinger

Alle stillinger