Gledelig om saksbehandling

I en artikkel i BA 31.05.16 er daglig leder i Opus, Nancy Jøssang, sitert på spørsmål knyttet til reduksjon i saksbehandlingstid for private planer. I forbindelse med saken skrev Jøssang et leserinnlegg for å utdype noen av kommentarerne. Her kan du lese 

I en artikkel i BA er jeg sitert på noen spørsmål knyttet til reduksjonen i saksbehandlingstiden for private plansaker. Jeg er ikke feilsitert, men jeg har behov for å balansere inntrykket, slik at også de positive sidene ved utviklingen i kommunen kommer frem. Og for å ta det først. Det er svært gledelig at et målrettet arbeid for å få ned saksbehandlingstiden har gitt resultater. Det er grunn til å rose Etat for byggesak og private planer for de gode resultatene. Kommunen er på god vei.

Så er det alltid grunn til å nyansere bildet noe, og det var mitt poeng.

Noe av den sterke resultatforbedringen skyldes at kommunen har fått ferdigbehandlet en del saker som har ligget lenge. Disse har påvirket saksbehandlingstiden negativt de siste årene. Når de gamle restansene er vekke, så går også saksbehandlingstiden ned. Noe skyldes at kommunen har gitt gamle saker nytt saksnummer og fjernet hele saksbehandlingshistorien.  Noe skyldes at kommunens saksbehandlere har jobbet målbevisst med å få redusert egen saksbehandlingstid.

I kritikken av kommunens saksbehandling er det kommet dårlig frem at Etat for byggesak og privat planer ikke har ansvar for alt som fører til lang saksbehandlingstid.

  • Forslagsstiller kan i noen tilfeller bruke lang tid på å bestemme seg for hva som skal gjøres med en plansak og kan ha urealistiske forventninger til hva som kan planlegges.
  • Forslagsstillers konsulent kan bruke uforholdsmessig mye tid på sitt arbeid.
  • Manglende overordnet planavklaring og lang saksbehandlingstid på overordnede planer, fører til at private plansaker blir liggende. Ansvaret her ligger på Etat for plan og geodata.
  • Statlige og fylkeskommunale innsigelsesmyndigheter kan sette ned foten, noen ganger uten særlig god grunn, og stanse en planprosess for en lang periode.
  • Byrådet bruker ofte uforholdsmessig lang tid på å få en privat plan gjennom sitt system frem for politisk behandling.

Samtidig må vi ikke glemme at en forsvarlig behandling av reguleringsplaner i en by som Bergen krever mer enn en tilsvarende prosesser i mindre tettbygde kommuner. Det er mange hensyn som skal tas i planprosesser. Det skal gjøres en grundig jobb i alle ledd for å vurdere om planen er god nok. Ikke minst er det viktig at naboers lovbestemte rett til medvirkning tas på alvor. Slikt tar tid, og skal gjøre det. 

Publisert i BA 3.juni 2016
http://www.ba.no/byutvikling/politikk/nyheter/de-var-pa-jumboplass-i-norge-na-er-etaten-bare-halvparten-sa-treg/s/5-8-361360

 Ledige stillinger

Alle stillinger