Sa ja til landets største landbaserte oppdrettsanlegg

Kommunestyret i Solund kommune har sagt ja til det som blir landets, og kanskje verdens største landbaserte oppdrettsanlegg.

– Vedtaket var enstemmig. Det er ikke tvil om at dette er et prosjekt som når det blir realisert vil bety mye for kommunen både når det gjelder arbeidsplasser, aktivitet og inntekter, sier ordfører i Solund kommune, Gunn Mongstad.

Skryter av kommunen
Formannskapet hadde tidligere sagt ja til planene og etter nye runder i den kommunale kvernen var kommunestyret nå klar til å si ja. Fra planleggingen startet til endelig plan i forrige uke ble godkjent har det bare tatt litt i overkant av to år, noe som er raskt.
– Det var egentlig slik vi planla det, sier en godt fornøyd Geir Nordahl-Pedersen, som står bak planene.
Nordahl-Pedersen er opprinnelig oljegründer, men nå ønsker han altså å satse tungt på landbasert oppdrett av laks. Anlegget som planlegges på Losna er trolig et av de største i verden, og planområdets samlede areal er på 1688 dekar. Planen er å sprenge seg ned i fjellet for å lage et basseng på 500 x 90 meter, hvor det skal være plass til cirka 28 merder. Prosjektet er preget av mye nybrotarbeid og mye av teknologien som skal benyttes er ny og blir utviklet underveis. Prosjektet er også beliggende i et område som i stor grad er uberørt, noe som innebærer at dokumentering av faktisk arealbehov har vært viktig. Nordahl-Pedersen skryter av kommunen og den velviljen de har vist til planene.
– De fortjener all tenkelig honnør. Vi opplever nesten at vi har sett på dette som et felles-prosjekt. De har møtt med dyktige og positivt stilte saksbehandlere, noe som har vært med å bidra til at planen har blitt vedtatt, sier Nordahl-Pedersen.

Fokus på dyrevelferd
Opus har ledet prosjektet. Noe av det som gjør dette til et spennende prosjekt, i tillegg til at det ligger på land, er at landbaserte anlegg er bra både for miljø og for laksen. Verken fôr eller andre faststoffer slipper ut i havet. Alt avfall blir renset og det som kommer ut fra anlegget er kun næringssalter i vann. Miljøpåvirkningen er derfor minimal, samtidig som man slipper unna problemet med lakselus. 

Sjøvann til anlegget blir hentet ned mot 75 meters dyp, noe som gir rent vann med jevn temperatur. Dette er gunstig for laksen, noe som også bidrar til at dødeligheten blir lav. Dyrevelferden er derfor langt bedre i slike anlegg. Det handler ikke bare om fravær av lakselus og friskt vann, men også om korte fraktavstander. Normalt kan opp mot 20 prosent av fisken dø under transport. Her legges det til rette for at laksen kan slaktes i det samme anlegget, noe som betyr at det ikke er snakk om frakt fra anlegg til slakteri i det hele tatt.  

Søker om konsesjon
Med et positivt vedtak kan planleggingen av anlegget fortsette. Neste skritt på veien er å få konsesjon til å drive med oppdrett på plass.
– Deretter går vi i gang med detaljplanleggingen. Det er foreløpig for tidlig å si noe om når vi setter spaden i jorden, men et positivt vedtak fra Solund kommune var selvfølgelig avgjørende og et viktig skritt i riktig retning, sier Nordahl-Pedersen. Kontaktperson
Nancy Jøssang
Daglig leder | Sivilarkitekt
98 02 40 36
nancy.jossang@opus.no

Ledige stillinger

Alle stillinger