Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler

Business Region Bergen inviterer til konferanse hvor temaet "rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler" står på agendaen. Opus-leder Nancy Jøssang er invitert til å snakke om erfaringer fra kommunene.

Tema for konferansen er:
Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler: Nødvendige for gjennomføring av planer eller de nye bompengene?

Et viktig tiltak i Strategisk næringsplan, som alle kommunene i regionen har vedtatt, er å kartlegge og synliggjøre positive og negative effekter av kommunenes praksis med utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser.

Kommunene har i dag vedtatt mange viktige arealplaner som det er knyttet flere rekkefølgebestemmelser til. Erfaring viser imidlertid at utbyggingen ofte ikke blir gjennomført, på grunn av vedtatte rekkefølgebestemmelser.

Målet med konferansen er å få fram erfaringer fra kommunene, også fra et utbyggerperspektiv, og å vise hvordan kommunene med en gjennomtenkt bruk av utbyggingsavtaler kan sørge for at vedtatte planer gjennomføres.

Sted: Scandic Ørnen
Tid: 5. april 2016, kl 12:00 - 16:00
Påmelding: fyll ut skjemaet på denne siden

Deler av programmet:
- En region – mange kommuner. Hvordan fremstår vi som en enhet?
Fylkesordfører Anne Gine Hestetun, Hordaland fylkeskommune

- Utbygger er kunden, kommunen skal levere!
Ordfører Terje Søviknes, Os kommune

- Fornuft og ufornuft i utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser
Direktør Hans Martin Moxnes, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg – Vestenfjelske

- Erfaringer fra kommunenes bruk av rekkefølgebestemmeleser og utbyggingsavtaler
Daglig leder Nancy Jøssang, Opus

 Arrangorere BRBLedige stillinger

Alle stillinger