Proptech Innovation Conference

Bergen er perfekt!
Byen er akkurat passe liten og akkurat passe stor for at dette skal lykkes nettopp her, svarer Terje Walter Gilje på spørsmålet fra Nancy på scenen om hvorfor han mente at etablering av Proptech Innovation var en god ide akkurat nå her i Bergen.

På vegne av styret i Proptech Innovation fikk administrerende i Opus, Nancy Jøssang, og regionsjef Hordaland i EiendomsMegler 1, Kurt Fridtjof Buck, det ærefulle oppdraget å takke Terje som leder og motor for etablering av Proptech-klyngen i Bergen og en inspirerende og lærerik konferanse.

Næringen skal være hode, ikke hale, er Terje Walter Gilje sitt mantra.

Nå har han sparket ballen videre. Proptech-klyngen har allerede i dag en bred tverrfaglig sammensetning fra næringen, akademia og privat og offentlig sektor. Sammen skal vi gjennom innovasjon skape nye arbeidsplasser.

 Bilder fra Knowit Experience Bergen 

 

 Ledige stillinger

Alle stillinger