Planlegger for 8000 på Flesland

En av de største næringsplanene i Bergensområdet er nå lagt ut til offentligettersyn. Hotell, konferansesenter og kontorarbeidsplasser skal etableres vegg i vegg med den nye terminalen på Flesland.

Planen, som Opus Bergen AS har utarbeidet på oppdrag for Flesland Property AS, har anselige dimensjoner. Den omfatter hele 210.000 kvm næringsareal. Inkludert i dette er et hotell på 250 rom, et konferansesenter og kontorarbeidsplasser for nærmere 8000 personer. 

 Arbeidet med planene startet i 2010, og var i utgangspunktet en hotellplan, men etter hvert som Flesland Property ervervet stadig større arealer, ble planene utvidet og i 2011 startet arbeidet med en langt mer omfattende reguleringsplan. På grunn av en uavklart situasjon rundt det overordnede vegnettet, har planen måttet vente et drøyt år, men er nå endelig ute til offentlig ettersyn. Les mer om planen på Opus sine nettsider, opus.no.Ledige stillinger

Alle stillinger