Opus Styrker sin juridiske skreddersøm

Juss blir en stadig viktigere del av planarbeidet. Derfor ønsker Opus å styrke sitt fotfeste ved å hente enda en jurist med fagkompetanse på det regulatoriske innen plan- og bygg.   

Marte Førsund Saanum går fra Plan- og bygningsetaten til Opus, hvor hun begynner ved årsskiftet.
– Jeg gleder meg til å komme i gang. Å gå fra offentlig til privat sektor tror jeg blir spennende. Etter seks år i Plan- og bygningsetaten kjenner jeg det offentlige etatssystemet godt, og jeg vil dermed kunne bidra til at samarbeidet mellom det offentlige og det private i forhold til juridiske problemstillinger og plansaker blir bedre, sier Marte Førsund Saanum.

Brobygger for bærekraftig byutvikling
Daglig leder i Opus, Nancy Jøssang, forteller at de med ansettelsen av Marte styrker seg på juridisk skreskreddersøm i arealplanarbeidet.
– Dette gir oss blant annet mulighet til å komme tidligere inn i prosjektene og definere samspillet mellom de planfaglige verktøy i den enkelte plansak, samtidig som vi i større grad kan utarbeide også utbyggingsavtalene selv. Dette vil være viktig i forhold til gjennomføringsevnen til prosjektene, sier Jøssang.
Opus opplever god tilgang på nye og interessante prosjekter, noe som gjør at selskapet er avhengig av å knytte til seg de beste hodene på arealplanlegging og strategi.
– Å rekruttere dyktige folk fra kommunen med forståelse for de offentlige beslutningsprosessene er derfor viktig, sier Jøssang.
Hun forteller at Opus vrir kursen mer i retning av bærekraftig og gjennomførbar byutvikling og at selskapet derfor inviterer til et utvidet samarbeid med relevante fagmiljøer.
– Vi ønsker å være en pådriver for en mer bærekraftig byutvikling, og sikre gjennomføringsevnen så tidlig som mulig. Dette ønsker vi å gjøre også sammen med andre fagmiljøer, sier Jøssang.

Opus - en juridisk ressurs
Marte har de siste seks årene jobbet for etat for Plan- og byggesaker, men har også flere års erfaring som advokat i privat sektor. I tillegg til å jobbe med rent juridiske problemstillinger skal hun også jobbe som planlegger med plan- og byggefaget. Det betyr at juristene i Opus skal bistå med utarbeidelse av bestemmelser, beskrivelser, utbyggingsavtaler, klagesaker og lignende.
Jøssang mener at det innenfor byutvikling er behov for et alternativ til de rene advokatfirmaene, som ofte både kommer for sent inn når det allerede har oppstått konfliktene, men som også ofte har en har en armlengdes avstand til utformingen av prosjektet.
– De blir dermed en fordyrende og forsinkende hånd inn de tunge planprosessene. Opus kan på dette feltet nå tilby tettere juridisk oppfølging som vil gi fordelene av mer effektiv konfliktforebygging og konflikthåndtering som en integrert del av tjenestene, som i sin tur vil kunne føre til raskere og mer smidige prosesser, sier Jøssang.
Hun mener at de med flere advokater på huset definitivt er en ressurs på dette området.
– Med Marte på laget styrker vi vår tverrfaglighet i et miljø med lav terskel og stor takhøyde for faglige diskusjoner og tverrfaglig kompetanseoverføring. Opus er en brobygger for byutviklingen mellom det offentlige og private, sier Jøssang.Kontaktperson
Nancy Jøssang
Daglig leder | Sivilarkitekt
98 02 40 36
nancy.jossang@opus.no

Ledige stillinger

Alle stillinger