Opus styrker laget sitt og blir en enda bedre arealpartner

Gjennom styrking av medvirkning og samarbeid for bærekraftig by og stedsutvikling, blir Opus en enda bedre arealpartner.

For 13 år siden startet disse tre, unge og ambisiøse damene i Opus. Sivilarkitekten, samfunnsgeografenog arkeologen, alle med et brennende engasjement for arealplanlegging og samfunnsutvikling.

Vi gleder oss stort til å styrke laget når Monica Stoknes den 1.januar kommer «hjem», etter de to siste årene å ha samlet kunnskap og erfaring fra utbyggersiden. Da blir sekken fylt med mer innsikt og kunnskap, og Opus kan sette fart på sitt bidrag til gjennomføring av FN sitt bærekraftsmål nr 17. «Samarbeid for å nå målene».

FNs Bærekraftsmål nr 17Ledige stillinger

Alle stillinger