Opus styrker laget med en erfaren plan- og byggesaksjurist

Plansaker kan være juridiske minefelt. Opus ansetter nå en jurist med spisskompetanse på planprosesser og sikrer med det enda bedre plan- og prosjektgjennomføring

– Mange av våre kunder trenger juridisk bistand gjennom hele planprosessen. Vi er derfor veldig glade for at Lene Loy har takket ja til å ta steget fra Byrådsavdeling for byutvikling til oss, sier Nancy Jøssang.

Brobygger i dialogen mot kommunen
Loy er en av de mest erfarne juristene i kommunen på dette fagfeltet, og har jobbet med strategisk rådgivning innen sentrale og viktige byutviklingsområder i en årrekke. 

 – Jeg forlater en spennende jobb i Byrådsavdelingen for byutvikling, der jeg har jobbet med plan- og bygningsrettslige problemstillinger i grenselandet mellom fag og politikk, sier Loy.
Hun har også lang erfaring fra fagetaten der hun som den eneste juristen hadde en stilling som var delt mellom både plan- og byggesaker. På denne siden av bordet har man ofte rollen som “portvokter”, hvor man skal passe på at innkommende planer er i henhold til forutbestemte premisser.
– På andre siden av bordet jobber man tettere på initiativtakeren, og får dermed større muligheter til å kunne bryne og foredle ideene før de presenteres for kommunen. Jeg gleder meg til å kunne være en aktiv bidragsyter i dette handlingsrommet, og har tro på at egne erfaringer kan gjøre meg til en god brobygger i dialogen mot kommunen, sier Loy.

Et felles løft for god byutvikling
Loy forteller at det i byutviklingsspørsmål, og kanskje spesielt når det gjelder arealplanleggingligg, også ligger svært mye politikk.
– Jeg har helt fra jeg begynte å jobbe innen dette fagfeltet vært fascinert av hvordan de politiske skiftene radikalt kan endre på svarene, fra de store linjene og helt ned til minste detalj, sier Loy.
Vi har de siste 20 årene sett en byutvikling som har blitt stadig mer markedsstyrt. Loy mener at dette nå er i ferd med snu og at det nå er en større erkjennelse av at de fysiske omgivelsene er et felles anliggende som krever en mer offensiv reguleringspolitikk.
– Med den nye fortettingsstrategien vil det bli mer komplisert å bygge. Kommunen vil derfor være avhengig av høy kompetanse fra de private aktørene for å få til prosesser med god driv og gjennomføringskraft. God byutvikling klarer vi bare å oppnå gjennom felles løft. I Opus øyner jeg muligheten til å kunne gjøre en større innsats for å styrke den juridiske siden i det offentlig-private samarbeidet i byplanleggingen, som både kan bidra til færre innsigelser og klager og dermed raskere prosesser, sier Loy.

Enda bedre råd
For Jøssang er det viktig å bygge et så komplett og kompetent rådgivermiljø som mulig. Å få plass god juridisk kompetanse med plan- og byggesakserfaring har derfor lenge vært en ambisjon.
– Med Lene Loy på plass har vi tatt et viktig skritt i riktig retning. Hennes erfaring og kompetanse vil gjøre oss enda bedre i stand til å gi våre kunder de beste rådene. Det vil også være med å sikre gjennomførbarheten av de ulike planene og prosjektene, sier en fornøyd Jøssang. Ledige stillinger

Alle stillinger