Opus’ jurist er ny foredragsholder for Juristenes utdanningssenter

Opus's jurist Lene B. Loy var i Lillestrøm den 4. februar og holdt et foredrag om plan- og bygningslovens ramme og systematikk i kurset Innføring i planlegging etter plan- og bygningsloven. Kurset var landsdekkende, som del av videre- og etterutdanningstilbudet til Juristenes utdanningssenter, som er kjent for å tilby kurs av høy kvalitet i både innhold og form.

Opus bidro dermed til å sikre at jurister og advokater i Norge fikk en innføring i lovens systematikk og inndeling og hvordan plansystemet og planhierarkiet er bygget opp. Foredraget gav en oversikt over formålene med planlegging og oppgaver og ansvar i planleggingen, om forholdet mellom kommunal og statlig styring, planhierarkiet og plantypene – om politikk, juss og delegasjon, viktige rettskilder, statlige og regionale føringer, kommuneplan, kommunedelplan og kommunal planstrategi, områderegulering og detaljregulering, om konsekvensutredninger og avslutningsvis om noen av de viktigste utviklingstrekkene innenfor planretten. 

 Foto: Alf Gundersen ASKontaktperson
Nancy Jøssang
Daglig leder | Sivilarkitekt
98 02 40 36
nancy.jossang@opus.no

Ledige stillinger

Alle stillinger