Opus Bergen har fått nye medarbeidere

Opus Bergen har ansatt to sivilarkitekter med lang erfaring fra både byggesak og arealplanlegging. Dette øker Opus sin faglige bredde der arkitektene følger prosjektet fra konsept i reguleringsplan til ferdig byggesak.Ledige stillinger

Alle stillinger