Opus Bergen gjør vurderinger og utredninger på luftkvalitet

Opus Bergen kan nå gjennomføre vurdering og utredninger av luftkvalitet i byområder både innenfor plansaker og byggesaker. Planlegger og miljøteknolog Joanne Inchbald utnytter seks års erfaring i London og tar spredningsmodellen ADMS med til Bergen. ADMS 

Modellen bruker værdata, terrengdata, trafikkdata og bakgrunnskonsentrasjoner av luftforurensning for å beregne virkning av eksos fra veitrafikk på luftkvalitet.  Industrikilder kan også inkluderes i spredningsmodellen.   Resultatene kan vises både som konturplott over forurensningskonsentrasjoner i samsvar med nasjonale grenseverdier, og som detaljerte data på bestemte koordinater.

Luftkvalitetsvurdering gir en ny måte for å sikre miljøkvalitet i fremtidens planer, og er etterhvert et krav i mange reguleringsplaner og byggesaker.Ledige stillinger

Alle stillinger