Opus er blitt offisielt godkjent droneoperatør

Dronebilder blir mer og mer benyttet i plansaker, og Opus er nå blitt offisielt godkjent droneoperatør.

Dronebilder med god kvalitet gir et unikt perspektiv over et område. Bildene brukes for å få oversikt eller informasjon om et område. Våre droneoperatører har god erfaring med bruk av drone i plansaker med varierte behov.

LonanePanorama p14031

Panorama over Lonane

Hva kan vi tilby:

  • Oversiktsbilder: Høyt detaljnivå som viser infrastruktur, bygninger, sjø, terrengformasjoner mm.
  • Nærbilder: Terrengformasjoner, bygninger mm.
  • Panorama: Alle typer panorama opp mot 360°
  • Skred/ras: Ta bilder i områder som er vanskelig eller farlig å ferdes i.
  • Kartlegging: bilder til bruk i utredninger som for eksempel naturkartlegging, kulturminnedokumentasjon osv.
  • Utsiktsbilder: Der det er aktuelt
  • Filmer: Er en ypperlig metode for å se sammenhengene over et område, med 4k oppløsning
  • 3D-montasjer: Dronebilder brukes i 3D-montasjer for en rekke prosjekter.

Har du spørsmål eller ønsker dronebilder til bruk i din plansak? Ta kontakt med droneansvarlig, Torgeir Fiskum Hansvik på mail tfh@opus.no eller telefon 55 21 41 68Ledige stillinger

Alle stillinger