Opus Bergen og Tore Jensen på Bergenskonferansen

14. januar presenterte Tore Jensen i Opus selskapets plan om å konsentrere folketallsveksten i kommunene rundt Bergen i småbyer på Berggenskonferansen, et seminar i regi av Bergen Næringsråd.

Opus med plan for byvekst
Spesialrådgiver Tore Jensen i Opus presenterte selskapets plan om å konsentrere folketallsveksten i kommunene rundt Bergen i småbyer på et seminar i regi av Bergen Næringsråd. 

Over 300 deltakere fikk følge Jensen historiske gjennomgang av Bergens utvikling like tilbake fra 1550 og frem til i dag. Det er en historie om en by som aldri helt har maktet å utnytte den underliggende befolkningsveksten en storby skaper. Gjennom det meste av 1900-tallet har veksten skjedd utenfor byens grenser, og kun gjennom byutvidelser har Bergen maktet å øke sitt folketall.

Bygge byer
I dag vokser folketallet i kommunen rundt Bergen like mye som folketallet i Bergen by. Opus sitt råd er at mye av denne veksten bør skje i de største kommunesentrene rundt Bergen, Osøyro, Sartor/Bildøy, Askøys sør/Kleppestø og Knarvik/Frekhaug. Slik kan disse sentrene kan bli små byer med boliger, arbeidsplasser og et bredere handels-, service- og kulturtilbud.

Hvor store disse byene bør bli, har vi ingen bestemt formening om. I dag bor innbyggerne spredd. Kommunene kommer til å vokse kraftig i folketall og mye av den veksten bør skje i småbyene, men noe vekst vil ikke skje her, og de mange som allerede bor spredd rundt i kommunen må selvsagt ikke flytte inn til kommunesentrene.

Bra for miljøet
Vi mener slike bydannelser har mye for seg. Klarer man å samlokalisere arbeidsplasser, boliger, handel, service, kultur og fritidstilbud, vil det i seg selv redusere behovet for lange reiser betydelig. Da kan folk gå og sykle mer, og la bilen stå. Et slikt mønster av småbyer rundt Bergen vil være lettere å betjene med kollektivtilbud, slik at de som trenger å reise på arbeid eller på restaurant eller til et kultur- eller idrettstilbud i for eksempel Bergen sentrum kan ta bybane, ekspressbuss eller lokaltog.

Opus har kommet med et forslag til hvordan denne veksten bør håndteres. Den er det viktig at kommunen forbereder seg på og tar høyde for i sin planlegging. Det har de ikke vært like flinke til til nå. Og så må overordnet planmyndighet akseptere at det planlegges for høy vekst. 

Tore Jensen sitt foredrag og forslag til byutvikling fikk bred støtte under konferansen, og BT og BA har hatt omfattende dekning av temaet.

http://bergen-chamber.no/visageimages/Pdf_files/Bergensregionen_2030_Low.pdf


Ledige stillinger

Alle stillinger